Mededelingen

Vught, 22 november 2021

Aan alle leden van Kumpulan Negeri Lilibooi di Belanda.

Op zaterdag 20 november 2021 zijn de financiele stukken van  het boekjaar 2020 gecontroleerd en akkoord bevonden door de heer F. Kakisina en de heer P. Marlissa (beide aftredende als kascommissielid) samen met de heer J. Kakisina en de heer C.M. Tulaseket. 

Bij deze wil ik de oud kascommissieleden bedanken voor hun inzet voor de afgelopen jaren!

U kunt het financiele verslag inzien op deze beveiligde pagina.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Namens het bestuur Stay Safe, Stay Healthy.

Met vriendelijke groet,

Gilbert Soselisa
Penningmeester KNLB