Mededelingen

22 februari 2021

Aan alle leden van Kumpulan Negeri Lilibooi di Belanda.


Middels deze mededeling wil ik u informeren dat de ledenvergadering zoals gepland voor 13 maart 2021, NIET zal doorgaan.

De mogelijkheden die we hebben om toch eventueel een ledenvergadering digitaal aan te bieden, beperken ons dusdanig in interactie die we nodig hebben voor de diverse punten op de agenda. De diverse punten vergen input van de leden, maar zijn geen punten die met spoed moeten worden afgehandeld.

Om die reden heeft het bestuur gekozen om pas een ledenvergadering te beleggen wanneer fysieke aanwezigheid weer verantwoord is. Wij hopen dat dat in 2021 nog mogelijk zal zijn, en zullen eind juli/begin augustus naar de mogelijkheden kijken. Ondertussen zal het bestuur digitaal doorgaan met haar activiteiten.

Stay Safe, Stay Healthy.

 

Met vriendelijke groeten namens het bestuur

 

A. Tulaseket, secretaris