Oude medelingen

* * * – Oude mededelingen – * * *

 

Geplaatst op: 22 november 2021

Vught, 22 november 2021

Aan alle leden van Kumpulan Negeri Lilibooi di Belanda.

Op zaterdag 20 november 2021 zijn de financiele stukken van  het boekjaar 2020 gecontroleerd en akkoord bevonden door de heer F. Kakisina en de heer P. Marlissa (beide aftredende als kascommissielid) samen met de heer J. Kakisina en de heer C.M. Tulaseket. 

Bij deze wil ik de oud kascommissieleden bedanken voor hun inzet voor de afgelopen jaren!

U kunt het financiele verslag inzien op deze beveiligde pagina.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Namens het bestuur Stay Safe, Stay Healthy.

Met vriendelijke groet,

Gilbert Soselisa
Penningmeester KNLB


Geplaatst op: 1 junii 2020

Attentie: Per 1 januari 2020 heeft de KNLB een nieuw IBAN nummer.

U kunt uw contributie overmaken op onze bankrekening bij de ABN AMRO
IBAN nummer: NL58 ABNA 0847 8410 14
t.n.v. Kumpulan Negeri Lilibooi, onder vermelding van uw naam.


Geplaatst op: 15 mei 2020

Geachte KNLB-lid,

Zoals verwacht kunnen wij geen doorgang geven aan het feest dat 5 juni 2020 gepland was. Het bestuur zal met de feestcommissie in beraad gaan over hoe toekomstige activiteiten wel doorgang kunnen krijgen wanneer de RIVM maatregelen dat toelaten.

De ledenvergadering heeft een nieuwe datum gekregen nl; 5 september 2020. Het bestuur kan aangeven dat de vergadering zal doorgaan, ondanks dat er wellicht nog maatregelen van kracht zijn. Wij kijken naar digitale alternatieven die eventueel gebruikt kunnen worden.

Hopende u voldoende geinformeerd te hebben.

Namens het KNLB bestuur
Voorzitter Samuel Makatita


Geplaatst op: 31 oktober 2018

Beste leden van de KNLB,

Bij besluit van de algemene ledenvergadering van 30 september 2017 is besloten de statuten van de vereniging te doen opnemen in een notariële akte.

Op dinsdag 16 oktober 2018 heeft het bestuur bij de notaris in ‘s-Hertogenbosch de officiële akte ondertekend.

Doel van deze akte:
Met deze akte wil de vereniging haar statuten vaststellen en in notariële vorm vastleggen. Zij verkrijgt daardoor de status van vereniging met “volledige rechtsbevoegdheid”, als bedoeld in de tweede titel van boek 2 Burgerlijk Wetboek.

Voorzitter: Samuel Makatita
Secretaris: Bram Tulaseket

De statuten staan op een beveiligde webpagina, waarvoor een wachtwoord nodig is. Alleen leden van de KNLB kunnen deze hier aanvragen.


Geplaatst op: 11 oktober 2018

Beste Lilibooiers,

Nog ruim een week en dan is het zover. Het Lilibooi event gaat dan plaatsvinden. Waar normaal het feest in mei plaats vindt, zijn we nu noodgedwongen in oktober terechtgekomen. Normaal hadden we ook de sportzaal tot onze beschikking voor een activiteit of was de kans op mooi weer buiten groter dan nu. Daarom hebben nu gekozen voor een niet sport activiteit.
Dit jaar is gekozen voor een gezellige Pub Quiz. Allerlei verschillende vragen van muziek tot sport en zelfs 1 ronde met vragen over Lilibooi.
Komt allen en we maken er een gezellige dag van. Voor de kinderen worden er spellen meegenomen en het schreeuwlelijk spel georganiseerd. Voor iedereen wat wils!!!


Geplaatst op: 1 oktober 2018

*** OPENING PELA DAG ***
SEILALE – LILIBOOI & LATUHALAT – ALLANG
OP 29 SEPTEMBER 2018 IN HOUTEN

Officiële opening door Tifa groep ‘Toma Hasa’ onder leiding van Jimmy Parera. Met o.a. Benoni Tuhumena op de kulit bia…