Kumpulan Negeri Lilibooi di Belanda

De Kumpulan (vereniging) van in Nederland wonende Ambonezen die afkomstig zijn of die door huwelijk of partnerschap verbonden zijn met het dorp Lilibooi op het eiland Ambon.
De Kumpulan Negeri Lilibooi di Belanda (KNLB) is opgericht op
17 december 1967 te Assen.

De Doelstelling

De KNLB stelt zich ten doel financiële bijdrage te geven aan in Nederland wonende familie van een kumpulan-lid dat door een sterfgeval is getroffen.
En het bevorderen van sociaal-maatschappelijke activiteiten voor het verstevigen van het saamhorigheidsgevoel van de leden en van de Nederlandse Lilibooiers in het algemeen.

Organisatiestructuur

De KNLB bestaat uit een bestuur, diverse commissies en haar leden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de KNLB.

Bestuur KNLB