Bestuur

Bestuurssamenstelling KNLB vanaf 2023

 

Voorzitter: Samuel Makatita

Secretaris: Peter Selles (per 15 juni 2024)

Penningmeester: Gilbert Soselisa

Bestuurslid: Paul Tahapary

Bestuurslid: Maya Titarsole (per 15 juni 2024)

Bestuurslid: Marcel Aberson

Bestuurslid: Vacant