Mededeling

17 juli 2022

Uitnodiging Ledenvergadering 2022

Aan alle leden van Kumpulan Negeri Lilibooi di Belanda.

Het bestuur nodigt u/ jullie uit tot het bijwonen van de jaarvergadering
op zaterdag 3 september 2022.

Locatie Gedung Gereja “ Nieuwe Kerk “
Boulevard 2a
3707 BM Zeist.

Aanvang 13.00 uur en inloop vanaf 12.00 uur.

Agendapunten van deze vergadering zijn:

1. Opening en welkomstwoord
2. Mededelingen
3. Binnengekomen stukken
4. Verslag secretaris
5. Verslag kascommissie
6. Verslag penningmeester
7. Verslag feestcommissie
Pauze
8. Stemming nieuw bestuur
9. Activiteiten kalender
10. Rondvraag
11. Sluiting

Tijdens deze ledenvergadering zal een bestuursverkiezing plaatsvinden. Aan deze brief is
een stemformulier bijgevoegd waarbij alle leden op te vinden zijn. Deze kunt u ingevuld en
ondertekend overhandigen op de vergadering.

Als u niet in de gelegenheid bent uw stem persoonlijk te overhandigen, dan graag het
volgende:

• Stuur uw formulier vóór 30 augustus naar
Kumpulan Negeri Lilibooi di Belanda
t.a.v. Dhr. A. Tulaseket
Van Coehoornplein 28
5223 BV, Den Bosch

• Óf stuur een foto of scan naar info@lilibooi.nl

• Óf stuur een foto of scan naar 06-2409 7985

Met vriendelijke groeten namens het bestuur

A.Tulaseket , secretaris