Mededeling

15 december 2022

Aan alle leden van de Kumpulan Negeri Lilibooi di Belanda,

Ik wil u informeren dat er naar aanleiding van de bestuursverkiezingen op 3 september 2022, twee leden zich bereid hebben gevonden als nieuw bestuurslid toe te treden tot het bestuur. Dat zijn Peter Selles uit Assen en Marcel Aberson uit Bodegraven. Als bestuur zijn wij buitengewoon blij met hun bereidheid en kijken uit naar een succesvolle, maar bovenal, plezierige samenwerking.

Daarnaast hebben Bram Tulaseket en Sabine Dissels – Tulaseket besloten om hun werkzaamheden binnen het bestuur KNLB niet voor te zetten. Die beslissing respecteren wij als bestuur en zijn vooral dankbaar voor al hun waardevolle inzet over de afgelopen jaren!

Door deze wijziging bestaat het nieuwe bestuur KNLB uit:

Voorzitter: Samuel Makatita

Secretaris: Maya Titarsole

Penningmeester: Gilbert Soselisa

Bestuurslid: Paul Tahapary

Bestuurslid: Peter Selles

Bestuurslid: Marcel Aberson

Bestuurslid: Vacant

Dit nieuwe bestuur zal officieel geinstalleerd worden gedurende de eerstvolgende Algemene ledenvergadering die plaatsvindt op 25 maart 2023 in Zeist.

Belangrijk: Het bestuur mag maximaal 7 bestuursleden tellen. Dit betekent dat er nog één plek over is. Indien we 1 februari  2023 geen invulling hebben kunnen geven aan de laatste plek, blijft de samenstelling van het bestuur zoals hierboven benoemd.

Hopende u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

 

Met vriedelijke groeten namens het bestuur

S. Makatita, Voorzitter